Heng Qin Qian Yuan Hotel

No.1699 Gang'ao, Avenue, Hengqin New Area Zhuhai China

Heng Qin Qian Yuan HotelOver view
All Photos

Hotel Traffic

Heng Qin Qian Yuan Hotel

Hotel Reservation Tel:
020-86009099 (CouponCode:14778)(Busy or no answer, online booking please!)
Hotel Front-Desk Tel: 0086756-8338999 (Catering, conference,sauna,entertainment, Invoice, traffic)

Heng Qin Qian Yuan Hotel Website: http://qianyuanhotelzhuhai.cn

Hotel Address: No.1699 Gang'ao, Avenue, Hengqin New Area Zhuhai China

Business zone:
District: xiangzhouqu district
Address: No.1699 Gang'ao, Avenue, Hengqin New Area Zhuhai China

Heng Qin Qian Yuan Hotel

No.1699 Gang'ao, Avenue, Hengqin New Area Zhuhai China